Oświadczenie Brygady Łódzkiej ONR w sprawie wprowadzenia przez Uniwersytet Łódzki specjalnej ulgi dla studentów z Ukrainy.

W ostatnich dniach władze Uniwersytetu Łódzkiego podjęły decyzję o czasowym zmniejszeniu dla studentów pochodzących z Ukrainy obowiązkowej opłaty, którą uiszczać muszą studenci spoza granic Polski aż o 50%. Posunięcie to tłumaczone było przez przedstawiciela Uniwersytetu ciężką sytuacją ekonomiczną ukraińskich studentów, która spowodowana jest spadającym kursem hrywny, waluty obowiązującej na Ukrainie, w związku z czym osoby pochodzące stamtąd nie posiadają wystarczających środków finansowych na podjęcie lub kontynuowanie nauki na polskich uczelniach. Ukraińcy są najliczniejszą grupą przyjezdnych studiujących na polskich uczelniach.
Działacze Brygady Łódzkiej Obozu Narodowo Radykalnego wyrażają oburzenie i głęboki sprzeciw wobec takich praktyk. Rozumiemy ciężką sytuację związaną z konfliktem zbrojnym mającym miejsce za naszą wschodnią granicą. Nie możemy jednak zapominać, że równocześnie, gdy ulgi dostają imigranci ubodzy Polacy podejmujący studia we własnym kraju muszą równolegle wykonywać pracę zarobkową co jest zjawiskiem powszechnym i mającym negatywne skutki społeczne. Dzieje się to kosztem życia osobistego tych osób, nierzadko również wpływa negatywnie tak na efektywność nauki, jak i nierzadko nawet na stan ich zdrowia. Nie mają jednak innego wyjścia, ponieważ nie posiadając stałego źródła dochodu nie stać ich na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, a często nawet na pokrycie wydatków związanych z samym studiowaniem. Niestety, ta grupa osób, zdolnych i ambitnych Polaków, chcących zdobywać wykształcenie na takie wsparcie ze strony uniwersytetów liczyć nie może. Oczywiście istnieją różnego rodzaju stypendia, jednak niejednokrotnie osoby potrzebujące nie są w stanie ich otrzymać pomimo tego, że obecne posunięcie Uniwersytetu Łódzkiego wskazuje, że środki finansowe pozwalające odciążyć polskich studentów znajdują się w budżecie placówki, jednak wydatkowane są na cele związane ze studentami zagranicznymi.
Jednocześnie wątpliwości w tej sytuacji budzić może sama postawa strony ukraińskiej. Od samego początku trwania tzw. „Euromajdanu” polskie władze różnego szczebla udzielają bezwarunkowej pomocy ludziom związanym z nowym rządem naszych sąsiadów. Dodać należy, że jest to pomoc głównie finansowa w różnych formach. W zamian Ukraińcy nałożyli embargo na polską wieprzowiną i inne produkty, czczą i gloryfikują zbrodniarzy i morderców przedstawicieli naszego narodu na byłych Kresach Wschodnich z organizacji OUN i UPA, w tym skrajnie antypolskich Stepana Banderę i Romana Szuchewycza, a wśród obecnych władz znajduję się duża grupa ich ideologicznych spadkobierców. Gdyby tego było mało znajdująca się na Ukrainie ogromna grupa Polaków, która zamieszkuje Lwów i inne miejscowości od wielu pokoleń, poddawana jest nieustannym szykanom i dyskryminacji.
W stosunkach międzynarodowych panować powinna zasada wzajemności, co w kontaktach polsko – ukraińskich nie funkcjonuje, a państwo powinno przede wszystkim dbać o swoich obywateli, w dalszej kolejności dopiero o ludność napływową o czym najwyraźniej zapomnieli przedstawiciele władz zarówno państwa, jak i wielu polskich instytucji, w tym Uniwersytetu Łódzkiego. Zauważyć trzeba również, że Polska jest państwem zbyt biednym żeby udzielać takiej pomocy osobom pochodzącym zza granicy, zwłaszcza nie uzyskując nic w zamian i czyniąc to kosztem swoich obywateli, stąd też wyrażamy nasze niezadowolenie spowodowane tą kontrowersyjną decyzją władz Uniwersytetu Łódzkiego.
Obóz Narodowo Radykalny
Brygada Łódzka

---

Podobają Ci się nasze inicjatywy? Wesprzyj nas

Udostępnij Tweet Udostępnij Wyślij