Kutno uczciło powstanie Polskiego Państwa Podziemnego

28. września Kutnie odbyły się coroczne uroczystości upamiętniające powstanie Polskiego Państwa Podziemnego organizowane przez władze miasta. W wydarzeniu udział wzięła młodzież, delegacje szkół a także przedstawiciele ONR Kutno. Po przemówieniach delegacje złożyły kwiaty i znicze. Poniżej więcej informacji na temat Polskiego Państwa Podziemnego. 27. września obchodzony jest dzień Polskiego Państwa Podziemnego. W związku z tym ważnym dniem dla nas- Polaków pragniemy przybliżyć Wam historię i strukturę Polskiego Państwa, które w trakcie II Wojny Światowej było ukryte w podziemiu. W nocy z dnia 26. na 27. września 1939 r. powstaje w oblężonej Warszawie Służba Zwycięstwu Polski (SZP), która jest konspiracyjną organizacją wojskową. Jej celem była walka przeciw okupantom. 13. listopada zostaje ona przemianowana na Związek Walki Zbrojnej (ZWZ) podlegający Rządowi RP na uchodźstwie, w taki oto sposób zostaje zachowana ciągłość polityczno-militarna Polskiego Państwa. 14. lutego za sprawą generała Władysława Sikorskiego ZWZ zostaje przemianowany na Armię Krajową (AK). Komendantem głównym zostaje Stefan „Grot” Rowecki. Utworzenie AK miało na celu scalenie wielu organizacji wojskowych w jeden człon podległy Rządowi RP na uchodźstwie. Jesienią ’41 roku ZWZ liczy 40 tysięcy członków, a już pod koniec roku ’42 AK posiada ich już ok. 200 tysięcy. Była to największa partyzantka w Europie, jednak posiadała tylko ok. 50 tysięcy sztuk broni, z czego tylko 6% maszynowej. Głównym zadaniem AK było gromadzenie sił w celu uderzenia III Rzeszy w chwili jej załamania. Akcje zbrojne niestety prowadziły do krwawych represji wobec Polaków, najczęściej rozstrzeliwano w stosunku 1:50, czyli za jednego zabitego Niemca przypadało 50 egzekucji polskiej ludności. Pod koniec 1942 roku AK nasiliła działalność dywersyjną: atakowała niemieckie posterunki, wykolejała transporty wojskowe przeznaczone na front wschodni, wysadzała mosty, odbijała więźniów. Polska mimo okupacji posiadała legalny i uznawany na arenie międzynarodowej rząd w Londynie. Istniały Polskie Siły Zbrojne na zachodzie. W Warszawie rezydował Delegat Rządu na kraj pełniący funkcje wicepremiera, który miał pod sobą wydziały: wywiadu, dywersji, oświaty, sądownictwa i polityki. W PPP istniały konspiracyjne sądy oraz prasa(która była fenomenem w ówczesnej Europie!). Ukazywało się około 1400 tytułów, z których 17 pojawiało się w trakcie całej okupacji. Wydawane były takie tytuły jak m.in.: „Biuletyn Informacyjny”, „Biuletyn Polski”, „Iskra”, „Do broni” czy NSZ-owski „Szczerbiec”. Podczas okupacji działały również podziemne szkoły, na terenie Generalnego Gubernatorstwa utworzono ok. 2 tysięcy szkół wyższych, a w czasie II WŚ studia ukończyło 10 tysięcy osób. Istniały podziemne teatry, w których wystawiano sztuki m.in. Słowackiego czy Shakespeara. Ruch oporu w Polsce podczas wojny obejmował praktycznie wszystkie dziedziny życia. Drugiego takiego państwa nie było w całej Europie. Do największych działań podjętych przez AK należało Powstanie Warszawskie(1 sierpnia – 3 października 1944) oraz akcja „Burza” działająca od 4 stycznia 1944 roku polegająca na atakowaniu przez AK wycofujące się oddziały niemieckie oraz ujawnianiu się wobec Armii Czerwonej jako gospodarzy tych ziem. Niestety jednak Sowieci nagrodzili żołnierzy Państwa Podziemnego krwawymi represjami, polegającymi m.in. na internowaniu ich w głąb ZSRR do obozów…Po upadku Powstania Warszawskiego stolicą PPP została Częstochowa. Struktura organizacyjna dzieliła się na pion wojskowy oraz pion cywilny. Pion wojskowy zapewniał rozbudowę militarną, w celu nadania szans Polakom w walce o suwerenność kraju. Ponad to zapewniał ochronę pionowi cywilnemu i jego pracownikom, a także był łącznikiem pomiędzy Polską podczas okupacji, a emigracyjnym rządem RP. Z kolei pion cywilny zajmował utrzymywaniem ciągłości instytucji państwowych oraz zapewniał funkcjonowanie państwa. Przygotowywał się także do przejęcia władzy po zakończeniu działań wojennych.

---

Podobają Ci się nasze inicjatywy? Wesprzyj nas

Udostępnij Tweet Udostępnij Wyślij