Apel ONR-u do Premier Szydło w sprawie nielegalnych imigrantów!

Kwestia nielegalnych imigrantów ponownie powróciła na czołówki głównych serwisów informacyjnych. Tym razem za sprawą sytuacji, jaka miała miejsce na terenie Niemiec i innych państw Europy Zachodniej podczas nocy sylwestrowej 2015/2016. Przypomnijmy, że nielegalni imigranci dopuścili się wtedy wobec kobiet serii aktów przemocy na tle seksualnym, które nabrały charakteru masowego. Czyny, do jakich tam doszło nie mieszczą się w ramach jakichkolwiek zachowań powszechnie uważanych za cywilizowane. Europa nie zaznała barbarzyństwa o takiej skali od czasu marszu armii sowieckiej na Berlin w końcowej fazie II Wojny Światowej.

Dodatkowo szokującym faktem jest próba przemilczenia tego dramatu przez główne media europejskie. O sylwestrowych wydarzeniach w Kolonii dowiedzieliśmy się dopiero po kilku dniach. Później, w sposób lawinowy zaczęły pojawiać się doniesienia o analogicznych zdarzeniach w innych miastach nie tylko na terytorium Niemiec, ale również w innych państwach Europy Zachodniej, w których przebywają duże grupy nielegalnych imigrantów z obcych kręgów kulturowych. Skalę cenzury medialnej postrzegamy jako przejaw dominacji poprawności politycznej, która w ostatnich latach jest jedną z naczelnych, choć niepisanych, zasad zachodniego systemu demokracji liberalnej. Poprawność ta stała się dogmatem, który pozbawił narody europejskie podstawowego instynktu samozachowawczego i skierował cywilizację Starego Kontynentu na drogę schyłku i upadku.

Przypominamy, że jako Obóz Narodowo-Radykalny od lat ostrzegamy przed wszystkimi negatywnymi skutkami masowej i niekontrolowanej imigracji z obcych kręgów kulturowych, które teraz stają się codziennością dla mieszkańców Europy Zachodniej. Przypominamy, że w ubiegłym roku, na wieść o nieodpowiedzialnych decyzjach, słusznie minionego już rządu Ewy Kopacz, stanęliśmy wspólnie wraz z zaprzyjaźnionymi środowiskami na czele demonstracji antyimigranckich w całym kraju. Kulminacją masowych protestów były wielotysięczne manifestacje organizowane przez nas w Warszawie. Liczebność i zaangażowanie Polaków wyrażających niechęć wobec zgubnej polityki „multi kulti” jest jasnym sygnałem, w jakim kierunku powinna zmierzać polityka państwa polskiego. Brak zajęcia jednoznacznego stanowiska w tej sprawie ze strony nowego rządu wzbudza nasz niepokój. Potęgują go pojawiające się sygnały jakoby deklaracje byłej premier Ewy Kopacz, co do przyjmowania nielegalnych imigrantów do Polski miały zostać podtrzymane.

W związku z powyższym, w poczuciu odpowiedzialności za losy narodu polskiego, apelujemy do Pani Premier Beaty Szydło o określenie jednoznacznego stanowiska, którego treścią (wzorem niektórych państw europejskich) będzie stanowcza odmowa przyjmowania do Polski nielegalnych imigrantów w ramach systemu kwotowego narzucanego przez Unię Europejską.

Zarząd Główny ONR

---

Podobają Ci się nasze inicjatywy? Wesprzyj nas

Udostępnij Tweet Udostępnij Wyślij