Pabianice: Obchody 17. września

17 września w Pabianicach obfity był w wydarzenia upamiętniające niezwykle istotne karty historii naszej Ojczyzny. Jak zwykle w takich przypadkach nie mogło obyć się bez zaangażowania działaczy pabianickiego oddziału ONR.

Pierwszym akcentem tego dnia było uroczyste nadanie skwerowi przy popularnej „krańcówce” imienia świętej pamięci Anny Walentynowicz, legendy Solidarności, która zginęła w Smoleńsku. Przybyli na tę uroczystość niemal wszyscy możliwi oficjele reprezentujący miasto Pabianice, poseł na Sejm RP, mieszkańcy miasta – zarówno zrzeszeni w organizacjach społecznych, jak i zupełnie postronni, a także wyjątkowi goście – Państwo Gwiazdowie, postaci równie legendarne co sama Anna Walentynowicz, a także wnuk Pani Anny – Piotr Walentynowicz. Zaproszeni goście wygłosili przemówienia, odmówiona została modlitwa, nastąpiło również złożenie kwiatów. To była naprawdę godna uroczystość, na którą Anna Walentynowicz z pewnością zasłużyła. Pamięć o niej w Pabianicach będzie teraz kultywowana.

Mniej tłumnie było na niemniej istotnych obchodach, które to władze Pabianic tradycyjnie już pominęły w kalendarzu miejskich wydarzeń. Na cmentarzu komunalnym w Pabianicach aktywiści Obozu Narodowo – Radykalnego w porozumieniu z lokalnym Klubem Gazety Polskiej uczcili rocznicę sowieckiej i zdradzieckiej napaści na Polskę, która miała miejsce we wrześniu 1939 roku. Po raz kolejny nasz Obóz organizuje, bądź też współorganizuje wydarzenia upamiętniające niezwykle istotne dla naszej tożsamości narodowej daty, o których władze miejskie zapomniały. Mimo to kilkoro radnych przybyło, swoją obecnością zaszczycili nas również zaproszeni Państwo Gwiazdowie i Pan Piotr Walentynowicz. Dołączyły do nas również zupełnie postronne osoby, które przebywały tym czasie na cmentarzu – taka postawa powinna cieszyć. Zebrani mogli pokrótce zapoznać się z historią 17 września dzięki przemówieniom dyrektora Gimnazjum Armii Krajowej – Grzegorza Hankego, a także przewodniczącego pabianickiego Klubu Gazety Polskiej, Karola Jabłońskiego. Pan Andrzej Gwiazda natomiast przypomniał zgromadzonym, że 17 września to także faktyczna rocznica powstania Solidarności. Do wpływu wydarzeń z 17 września 1939 roku na dzisiejsze postawy odnieśli się Krzysztof Szałecki – rzecznik prasowy Brygady Łódzkiej ONR, a także Krzysztof Jabłoński, który założył w Pabianicach Klub Gazety Polskiej. Na zakończenie odśpiewany został Hymn Narodowy, odmówiona została modlitwa, a także złożone kwiaty i symboliczne znicze.

Zakończenie tego intensywnego dnia było również bardzo poruszające. W „Domu Nauczyciela” odbyło się spotkanie z małżeństwem Gwiazdów, Piotrem Walentynowiczem i pabianickim działaczem Solidarności z okresu PRL – Panem Zenonem Kuchlerem. Licznie zgromadzeni na wydarzeniu ludzie mieli okazję wysłuchać niezwykle interesujących opowieści z czasów strajku w stoczni, stanu wojennego i obrad Okrągłego Stołu, a także usłyszeć o szerzej nieznanych faktach o śledztwie w sprawie katastrofy smoleńskiej.

W Pabianicach 17 września w tym roku był dniem naprawdę wyjątkowym. Upamiętniono wiele rocznic, postaci historycznych i to bez względy na to, czy pamiętało o nich miasto, władze, czy też uroczystości był← efektem oddolnej inicjatywy. I o to właśnie w społeczeństwie obywatelskim chodzi. Działajcie w swoich miejscowościach!

---

Podobają Ci się nasze inicjatywy? Wesprzyj nas

Udostępnij Tweet Udostępnij Wyślij