Adwent- czyli czas na przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia

Adwent rozpoczyna się 27 listopada. Przygotowuje nas do świąt Bożego Narodzenia oraz powrót Zbawiciela na ziemię. Na adwent składają się cztery niedziele adwentowe. W okresie tym, kapłan zakłada do Mszy świętej ornat, czyli szatę w kolorze fioletowym, symbolizującym czas pokuty i przygotowania się do pojednania z Synem Bożym.
W czasie adwentu są organizowane msze poranne ku czci Maryi Panny, na pamiątkę zwiastowania przez Archanioła Gabriela, że zostanie Matką Bożą, są to tak zwane roraty i są odprawiane o wschodzie słońca. W czasie mszy świętej roratnej zapala się specjalną świece „roratkę”. Msza roratna jest odprawiana w każdy dzień powszedni. W tych czasach są one także organizowane wieczorem ze względu na udział dzieci i młodzieży, które niekiedy przynoszą ze sobą oświetlone lampiony. W pierwszą niedzielę adwentu rozpoczyna się nowy rok liturgiczny. Adwent można podzielić na dwa okresy: od początku adwentu do 16 grudnia czas oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, a od 17 grudnia do 24 grudnia przygotowania do narodzenia Zbawiciela. Wieniec adwentowy powinien składać się z wiecznie zielonych roślin, w tym okresie najlepiej nadają się gałązki drzew iglastych: sosny, świerku, jodły. W wieńcu umieszczamy pięć świec, każda z nich ma swoje znaczenie i jest tam z powodu czterech niedziel adwentu, piątą świecę zapalamy w czasie wieczerzy wigilijnej. Każda świeca ma swoje szczególne znaczenie: Pokoju, Wiary, Miłości, Nadziei, Bożego Narodzenia.
Słowo adwent pochodzi od łacińskiego słowa advenio – przychodzić. Uroczystość pojawiła się w Rzymie ok. 336 r., wyznaczony został na dzień 25 grudnia. W tym dniu, w cywilnym kalendarzu rzymskim, obchodzono Dzień Narodzin Słońca Niezwyciężonego. Pewne jest, że przed 354 r., Boże Narodzenie pojawiło się w kalendarzu, zredagowanym przez sekretarza pap. św. Damazego. Pierwsze wzmianki o przygotowaniach do Bożego narodzenia pochodzą z Galii i Hiszpanii. W Rzymie adwent wprowadzono w VI w., trwał sześć tygodni, od pontyfikatu św. pap. Grzegorza Wielkiego — już cztery tygodnie.
Należy wskazać, że w istocie Adwentu leży odbudowa i kształtowanie właściwej relacji z Bogiem i z drugim człowiekiem, a przede wszystkim przywrócenie Boga w centrum naszego życia. Naszym świadectwem wiary powinno być nasze życie osobiste. To właśnie my, chrześcijanie, ludzie wierzący, pracodawcy i przedsiębiorcy mamy być dla świata wzorem. Poprzez naszą wiarę, postawę oraz propagowanie właściwego systemu wartości, powinniśmy przyciągać innych do Kościoła Katolickiego. Czas Adwentu winny być wykorzystany do refleksji; refleksji nad sobą, nad tym, jak postępujemy wobec ludzi z naszego otoczenia, ale też co powinniśmy zmienić w sobie, by stać się lepszymi wersjami samych siebie.

Źródło tekstu:http://onrkujawy.pl/adwent-czyli-czas-przygotowanie-swiat-bozego-narodzenia/

---

Podobają Ci się nasze inicjatywy? Wesprzyj nas

Udostępnij Tweet Udostępnij Wyślij