ONR Brygada Mazowiecka: Seminarium narodowo-radykalne w Warszawie – relacja

Dnia 11 lutego w Warszawie odbyło się seminarium narodowo-radykalne organizowane przez sekcję naukowo-szkoleniową Brygady Mazowieckiej ONR. Tego dnia działacze ONR wysłuchali trzech interesujących wykładów.

Pierwszy z nich został poprowadzony przez doktora Jana Przybyła i dotyczył ustroju demo-liberalnego, zwanego przez pana doktora „Dyzmokracją”. Doktor wymienił wady i niedomagania ustroju demokratycznego. Konkluzja była jasna: trzeba odejść od „bożka” demokracji i zacząć budować nowy, normalny system zgodny z Prawem Bożym.

Drugi wykład poprowadził doktor Stanisław Krajski. Wystąpienie doktora Krajskiego dotyczyło przyszłego ustroju Polski. Niestety bardzo niewiele osób zdaje sobie sprawę, że system, w którym obecnie żyjemy, chyli się ku upadkowi i prawie nikt nie zadaje sobie pytania, jaki system mógłby zastąpić demokrację – liberalną. Chlubnym wyjątkiem jest pan doktor Stanisław Krajski autor książki „Przyszły ustrój Polski”. To bardzo obszerne zagadnienie zostało skrótowo omówione w 1,5 godziny. W swoim wystąpieniu doktor Krajski skupił się przede wszystkim na zmianie systemu gospodarczego.

Według jego koncepcji należałoby odejść od kapitalizmu i wprowadzić korporacjonizm, system aprobowany przez przedwojennych narodowców, oparty na nauczaniu społecznym Kościoła Katolickiego. Korporacyjny system społeczno-gospodarczy jest koncepcją wynikającą bezpośrednio z encykliki społecznej Piusa XI „Quadragesimo anno”. Jego zwolennikiem i krzewicielem był również Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński.

Ostatni wykład wygłosił doktor Krzysztof Kawęcki, historyk badający dzieje polskiego ruchu narodowego. W swoim wystąpieniu doktor Kawęcki odniósł się do historii ruchu narodowego po 1956 r. Wykład ten był lekcją dla dzisiejszych narodowców, należy bowiem wystrzegać się błędów popełnionych przez naszych ideowych poprzedników oraz naśladować to, co było dobre i skuteczne w ich działalności. Nad całością przedsięwzięcia patronat medialny objął portal internetowy Kierunki.info.

Sekcja naukowo-szkoleniowa Brygady Mazowieckiej ONR

---

Podobają Ci się nasze inicjatywy? Wesprzyj nas

Udostępnij Tweet Udostępnij Wyślij