Częstochowa: 70 Rocznica Stracenia gen. Warszyca

70 Rocznica Stracenia gen. Warszyca
Kpt. Stanisław Sojczyński ps. „Warszyc” rozstrzelany z wyroku PPR-oskiego sądu 19 lutego 1947 r., Żołnierz Wojska Polskiego, zastępca komendanta AK w Radomsku. Przed wojną nauczyciel. Do jego największych osiągnięć należało zaatakowanie w nocy z 7 na 8 sierpnia 1943 roku niemieckiego więzienia w Radomsku. W wyniku przeprowadzonej akcji uwolniono około 50 osób: ponad 40 Polaków i 11 Żydów, a oddział zdołał się wycofać z miasta z minimalnymi stratami. Organizator i dowódca konspiracyjnego Wojska Polskiego. Organizacja ta, licząca ok. 4 tysięcy członków, działała w województwach: łódzkim, częściowo kieleckim, śląskim oraz poznańskim. W dniu 16 sierpnia 1945 r. wydał rozkaz określający zadania KWP w zakresie walki z przestępczą działalnością władz komunistycznych i ochrony społeczeństwa oraz żołnierzy podziemia niepodległościowego przed terrorem organów bezpieczeństwa. Rok później, w Radomsku, miała miejsce jedna z najgłośniejszych akcji KWP. W nocy z 19 na 20 kwietnia 1946 r. do miasta weszło 167 partyzantów, którymi dowodził Jan Rogulka ps. „Grot”. Celem akcji było uwolnienie więźniów przetrzymywanych w budynku PUBP oraz w budynku miejscowego więzienia UB, a także likwidacja członków PPR, na których dowództwo KWP wydało wyroki śmierci. Zdobyto miejscowy areszt UB, z którego uwolniono 57 aresztowanych.
Dnia 18.02 odbyły się częstochowskie obchody upamiętniające bohatera naszego regionu. O godz. 16.00 pod pomnikiem Konspiracyjnego Wojska Polskiego przy ul. Wręczyckiej odbył się Apel Pamięci oraz zostały złożone wieńce i wiązanki. Nie zabrakło także okrzyków na cześć Żołnierzy Niezłomnych. Następnie w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego odbyło się nabożeństwo w intencji gen. Sojczyńskiego, którą poprowadził ks. Abp Senior Stanisław Nowak. Po nabożeństwie kilka osób z oddziału udało się na plebanie parafialną na poczęstunek oraz rozmowy z różnymi środowiskami. Podczas wieczoru organizator obchodów oficjalnie powołał komitet budowy popiersia Warszyca obok kamienia z tablicą przy ul. Wręczyckiej w ramach dalszej rozbudowy miejsca pamięci.
Kolejnego dnia 19.02 nasz oddział wraz z delegacjami Brygady Łódzkiej wziął również udział w głównych uroczystościach w Radomsku, gdzie także odbyła się Eucharystia, Apel Pamięci i zostały złożone kwiaty pod pomnikiem Konspiracyjnego Wojska Polskiego.

---

Podobają Ci się nasze inicjatywy? Wesprzyj nas

Udostępnij Tweet Udostępnij Wyślij