83. rocznica powstania Obozu Narodowo-Radykalnego

W sobotę 29 kwietnia odbyła się 83. rocznica powstania Obozu Narodowo-Radykalnego. Tym razem uroczystości odbywały się w Warszawie, organizowane przez Brygadę Mazowiecką ONR. Podobnie jak w poprzednich latach obecne były wszystkie Brygady z całej Polski, ONR Podhale, sympatycy oraz zaproszeni goście m.in. Koledzy – Tomasz Greniuch, Artur Zienkiewicz, Adam Witczak, przedstawiciel węgierskiego HVIM-u Gergely Dobay, Mateusz Marzoch z Młodzieży Wszechpolskiej oraz delegaci Dziennika Narodowego.

Wydarzenie rozpoczęło się Mszą Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim, która pozwoliła nam wspólnie pomodlić się za przedwojennych założycieli naszej organizacji, oraz prosić Boga o wsparcie naszych dalszych działań i umocnienie nas w wierze. Napełnieni tym duchowym ładunkiem udaliśmy się na konferencję, która była drugim etapem rocznicy.

Konferencje rozpoczęliśmy  odśpiewaniem hymnu państwowego oraz Modlitwą NSZ prowadzoną przez Kol. Roberta Bąkiewicza, prezesa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Jako pierwszy głos zabrał Kierownik Główny Obozu Narodowo-Radykalnego, który określił, dlaczego działalność w ONR zarówno tym przedwojennym, jak i obecnym powinna być dla nas zaszczytem oraz zaapelował o szerzenie naszej postawy i wartości wśród polskiego społeczeństwa.

Głos zabrali również wymienieni wcześniej goście, którzy związani byli z działalnością organizacji po 89 r., osoby, dzięki którym, my, nadal możemy rozwijać ten szyld i ideę narodowego radykalizmu: Tomasz Greniuch, Artur Zienkiewicz, Adam Witczak, wymienieni zostali także Tomasz Kostyła i ówczesny założycieli Brygady Górnośląskiej Kol. Polityk. Koledzy opowiedzieli o swoich problemach, ale i pięknych chwilach, jakie przeżyli w Obozie Narodowo-Radykalnym. Artur Zienkiewicz podsumował swoje wystąpienie mówiąc, że owszem hierarchia, dyscyplina czy oddanie idei są bardzo ważne, ale przede wszystkim pomoc, życzliwość i przyjaźń między działaczami – to właśnie ona powinna być spoiwem narodowców. Myślę, że odczucia obecnych na sali ONR-owców były podobne – to bardzo ważne, że właśnie w takim dniu nasi starsi doświadczeniem Koledzy byli z nami.

Gergely Dobay nasz bratanek z Węgier w pięknych słowach opisał stosunki łączące nasze organizacje, określił również zagrożenia, jakie płyną do naszych narodów z zachodu – liberalizm, multikulturalizm, brak moralności czy akceptowanie mordowania najmłodszych. Bardzo dziękujemy za wsparcie i obecność.

Wysłuchaliśmy również przemówienia Kolegi Mateusza Marzocha z Młodzieży Wszechpolskiej, który konkretnie podkreślił, że mimo różnic między naszymi organizacjami mamy wiele do zrobienia razem, to właśnie ONR i MW wspólnie tworzą największą patriotyczną manifestację w Polsce – Marsz Niepodległości. Także lokalnie w wielu miejscach musimy się wspierać i działać na rzecz narodu polskiego.

Porywczego wystąpienia i jednocześnie świadectwa wiary w Boga mogliśmy wysłuchać od szefa sekcji prawnej ONR, który przyzwyczaił już nas do niesamowitych i płomiennych słów, którymi obdarza nas na różnych wydarzeniach.

Najważniejszym wydarzeniem, o którym opowiedział nam Kierownik Polityczny ONR, Kol. Karol Podstawka było stworzenie przez współczesny ONR nowej deklaracji ideowej. Całość dokumentu opublikujemy na łamach naszego portalu. Deklaracja została przyjęta i podpisana przez Zarząd Główny, Koordynatorów Brygad oraz szefów sekcji ogólnopolskich.

Zaprzysiężono również kandydatów, którzy ukończyli staż i zdając egzamin weszli w struktury organizacji. Na zakończenie tej części rocznicy odśpiewany został „Hymn Młodych”. Konferencję prowadził rzecznik prasowy ONR Kol. Tomasz Kalinowski.

Następnie udaliśmy się na Rondo Dmowskiego, uformowaliśmy szyk i ruszyliśmy ulicami Warszawy z hasłami: Wielka Polska Katolicka!, Ave, ave Christus Rex, Precz z Unią Europejską!, Wczoraj Moskwa, dziś Bruksela, suwerenność nam odbiera!, My nie chcemy tu islamu, terrorystów, muzułmanów!”. Próbowano nam przeszkadzać, o czym wiedzieliśmy z wydarzenia na portalu Facebooku pt. Zablokować ONR jednak zgodnie z naszymi przypuszczeniami marna próba zagłuszenia nas przez kilka osób była wręcz ośmieszeniem pogromców faszyzmu”.

Dotarliśmy bez problemów na Plac Zamkowy. Na miejscu głos zabrał zastępca Kierownika Głównego ONR, Kol. Tomasz Dorosz:

„Uważamy, że ONR jako awangarda polskiego nacjonalizmu jest organizacją zdolną do tego, aby ponieść ten płomień nadziei dla odrodzenia ideałów narodowych, katolickich w państwie polskim”

Następnie odbył się Apel Poległych (zamordowanych Narodowców) prowadzony przez Kol. Damiana Kitę. Na zakończenie odśpiewano hymn narodowy oraz ponownie „Hymn Młodych”. Zgromadzenie zakończono.

Na zakończenie odbył się koncert — Basti Klipo, Wuem Enceha, Pan Andrzej Kołakowski, Bastion oraz Wróg.

Na drugi dzień część z nas udała się na spacer po Warszawie, odwiedziliśmy między innymi grób Romana Dmowskiego.

Fotorelacja na portalu kierunki.info.pl :

http://kierunki.info.pl/2017/04/adrianna-gasiorek-fotorelacja-83-rocznicy-powstania-obozu-narodowo-radykalnego/

http://www.facebook.com/MarszNiepodleglosci/videos/1389817907720273/

http://www.facebook.com/MarszNiepodleglosci/videos/1389161474452583/

---

Podobają Ci się nasze inicjatywy? Wesprzyj nas

Udostępnij Tweet Udostępnij Wyślij