Oddział Bielsko – Biała: „W obronie normalności”

„W obronie normalności” pod takim hasłem 25.09. 2020 o godzinie 18 na pl. Chrobrego w Bielsku-Białej, odbyła się pikieta, środowisk narodowych i patriotycznych.
Organizatorami pikiety byli: Obóz NR oddział Bielsko-Biała, Koło Młodzieży Wszechpolskiej Bielsko-Biała, Oraz Fundacja Życie i Rodzina. Obecni byli także mieszkańcy Bielska – Białej.

Jeszcze przed pikietą, przedstawiciele Obozu NR wręczyli działaczom Fundacji Życie i Rodzina, kilkanaście kart z podpisami obywateli, którzy wsparli projekt społecznej ustawy odnośnie do zakazu propagowania dewiacji w miejscach publicznych.
Celem pikiety było zwrócenie uwagi Polaków na wzrastającą agresję ruchu politycznego LGBT itd.
Agresję, która uderza przede wszystkim w polskie rodziny, podstawy kultury narodowej i destrukcyjnie oddziałuje na najmłodsze pokolenie.

Jako pierwszy głos zabrał kol. Mateusz z MW, który w swoim przemówieniu opisał historię ruchu politycznego LGBT.
Zwrócił również uwagę na to, że jako Katolicy sprzeciwiamy się propagowaniu dewiacji i jednocześnie powinniśmy pomagać ludziom dotkniętym dewiacją w wyjściu z tej niekorzystnej dla nich sytuacji.

Następnie przemówienie wygłosiła kol. Adrianna z Obozu NR.
„Jesteśmy na wojnie cywilizacyjnej…” taka była główna myśl wygłoszonego przemówienia. Koleżanka mówiła również o pokrętnej i kłamliwej propagandzie środowiska LGBT, agresji, która dotyka wszystkich, którzy walczą o normalne zdrowe społeczeństwo.
Ostatnim z mówców był kol. Łukasz z Fundacji Życie i Rodzina.
Mówił o działaniach fundacji, szczególnie o akcji #StopDewiacji oraz prześladowaniach, jakie spotkają działaczy, którzy walczą z profanacją świętych dla Polaków symboli. Między przemówieniami  uczestnicy wznosili takie okrzyki jak: „Nie czerwona, nie tęczowa, tylko Polska narodowa”, „Chłopak, dziewczyna normalna rodzina” itd.

Pikieta spotkała się z dużym zainteresowaniem przechodniów, którzy popierali nasze stanowisko.

---

Podobają Ci się nasze inicjatywy? Wesprzyj nas

Udostępnij Tweet Udostępnij Wyślij