Brygada Górnośląska: Wspomnienie Wojciecha Korfantego

20 kwietnia 1873 roku, urodził się Wojciech Korfanty. Wybitny Ślązak, Wielki Polak.

Był członkiem Ligi Narodowej. Brał czynny udział w reaktywacji Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, którego został prezesem. Współkierował II Powstaniem Śląskim, a kierowany obowiązkiem, stanął na czele III Powstania Śląskiego, zakończonego przyłączeniem do macierzy, sporej części Śląska.

Korfanty jako narodowiec, był prześladowany przez władze sanacyjne. W 1930 roku został aresztowany i osadzony w więzieniu Po uwolnieniu, udał się na emigrację, z której powrócił w 1939 roku. Został ponownie aresztowany i osadzony na Pawiaku. Ciężko chorego Wojciecha Korfantego, władze sanacyjne zwolniły 20 lipca, tegoż roku. Jego stan był tak zły, że zmarł niecały miesiąc później, 17 sierpnia.

Wielki Polak, który i dziś może być wzorem, nie tylko dla Ślązaków, ale wszystkich, którzy przyznają się do narodowości polskiej, bez względu na region, czy kraj zamieszkania.

Brygada Górnośląska ONR zawsze o nim pamięta. Jest dla nas wzorem. Udowadnia, że będąc związanym z regionem, swoją „małą ojczyzną”, można służyć Wielkiej Polsce.


---

Podobają Ci się nasze inicjatywy? Wesprzyj nas

Udostępnij Tweet Udostępnij Wyślij