Oświadczenie środowiska nacjonalistycznego w sprawie CPK

W obliczu niedawnych dyskusji dotyczących zatrzymania inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) przez rząd Donalda Tuska, jako środowisko nacjonalistyczne pragniemy wyrazić głębokie zaniepokojenie tą decyzją. CPK, jako projekt o strategicznym znaczeniu dla Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, miałby nie tylko zwiększyć przepustowość i efektywność transportu, ale także przyczynić się do wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy.

Zatrzymanie tej inwestycji wydaje się być krokiem wstecz dla Polski, która stoi przed szansą wzmocnienia swojej pozycji jako kluczowego hubu transportowego w Europie. CPK miałby potencjał przyciągnięcia nowych inwestorów oraz zwiększenia atrakcyjności Polski na arenie międzynarodowej. Jest to szczególnie istotne w kontekście dynamicznie rozwijającej się gospodarki i rosnącego zapotrzebowania na usługi transportowe.

Ponadto obecne inwestycje w lotniska takie jak Chopin, Modlin, Łódź i Radom, choć ważne, nie wydają się wystarczające, aby sprostać przewidywanym potrzebom przyszłości. Według analiz — nawet po rozbudowie, wymienione wyżej porty lotnicze osiągną maksymalną przepustowość dopiero w 2030 roku, a liczba obsłużonych pasażerów i tak będzie niewystarczająca. Tym samym, inwestycje te mogą okazać się nietrafione w dłuższej perspektywie czasowej.

Nie można również ignorować wpływu, jaki decyzja o zatrzymaniu CPK może mieć na wewnętrzną sytuację polityczną w Polsce. Wojenki partyjne i brak jednomyślności w kwestii tak ważnych projektów infrastrukturalnych, mogą prowadzić do stagnacji i utraty zaufania zarówno obywateli, jak i potencjalnych inwestorów. Przede wszystkim jest to kaprys koterii neoliberalnej idącej wbrew temu co powszechnie uważa się za rację stanu. Projekty infrastrukturalne mają służyć społeczeństwu, a nie interesom liberalnej „arystokracji” zorientowanej na poklask dworów europejskich.

Zatrzymanie projektu CPK będzie mieć również negatywny wpływ na bezpieczeństwo Polski, ograniczając możliwości szybkiego przerzutu jednostek wojskowych i sprzętu w ramach sił sojuszniczych. CPK planowany jest jako infrastruktura o podwójnym przeznaczeniu, co zwiększa elastyczność i gotowość obronną kraju. Bez CPK, Polska mogłaby stracić potencjalną przewagę logistyczną oraz zdolność do wsparcia operacji wojskowych i humanitarnych w regionie. Należy do tego dodać, że wraz z lotniskiem likwiduje się potężny projekt kolejowy, który łączyłby siecią ważne ośrodki miejskie, przemysłowe, ale także wojskowe. Mobilność i logistyka, jak pokazuje konflikt na Ukrainie, jest fundamentem utrzymywania obrony i kontrataku, zwłaszcza, że wroga spodziewamy się ze wschodu. Poza tym, czy taki projekt nie zmieniałby definitywnie doktryny obrony na linii Wisły na rozlokowanie jednostek zdolnych powstrzymać wroga już we wschodnich regionach?

Wreszcie, interesy niemieckie, które mogą mieć wpływ na decyzję o zatrzymaniu CPK, powinny być rozważane w kontekście szerszej strategii rozwoju Polski i jej niezależności. Polska musi dążyć do realizacji projektów, które służą jej własnym interesom narodowym, a nie ulegać zewnętrznym wpływom, mogącym ograniczać jej potencjał rozwojowy. W naszym interesie jest zbudowanie, alternatywnej dla niemieckich interesów przemysłowych, infrastruktury, która obsługiwałaby kraje regionu, a nie przewóz komponentów z tanich montowni do niemieckich fabryk-matek, ze wschodu na zachód.

Podsumowując, zatrzymanie inwestycji CPK jest decyzją krótkowzroczną, która może mieć dalekosiężne negatywne konsekwencje dla Polski. Jako środowisko nacjonalistyczne apelujemy o niezwłoczne podjęcie działań mające na celu wznowienie tej inwestycji, która będzie sprzyjać długoterminowemu rozwojowi naszego kraju. Także jako środowisko nacjonalistyczne zawsze stoimy tam, gdzie znajduje się racja stanu, a nie wpływy personalne czy partyjne oraz przemijające mody medialne.

 

Obóz Narodowo-Radykalny
Autonomiczni Nacjonaliści
Redakcja portalu kierunki.info.pl
Redakcja portalu Autonom.pl

---

Podobają Ci się nasze inicjatywy? Wesprzyj nas

Udostępnij Tweet Udostępnij Wyślij