Kutno: „Pamiętamy o Armii Krajowej”

Mimo bohaterstwa żołnierzy Armii Krajowej coraz mniej osób pamięta o wypadającej 14 lutego rocznicy powstania tego ugrupowania, kojarząc dzień ten jedynie z komercyjnymi Walentynkami. Dlatego działacze Kutnowskiego Oddziału Obozu Narodowo – Radykalnego rozdawali tego dnia mieszkańcom swego miasta balony w kształcie serc, do których dołączona była kartka przypominająca o przypadającej rocznicy.

Mieszkańcy z entuzjazmem odebrali przeprowadzoną przez nas inicjatywę. 74 lata temu powstało ugrupowanie określane mianem fenomenu II Wojny Światowej. Armia Krajowa, utworzona dnia 14 lutego 1942 roku poprzez przekształcenie Związku Walki Zbrojnej stanowiła zbroje ramię Polskiego Państwa Podziemnego. Rozkaz przekształcenia wydany został przez ówczesnego Wodza Sił Zbrojnych oraz premiera Państwa Polskiego Władysława Sikorskiego. Rozkaz ten podkreślał militarny charakter organizacji czyniąc ją swego rodzaju regularną armią zrzeszającą, jak czytamy „wszystkich żołnierzy w służbie czynnej kraju”. Fenomen Armii Krajowej niewątpliwie tworzyła zwarta struktura organizacyjna. Oprócz głównego komendanta w skład kierownictwa AK wchodziły następujące oddziały: Organizacyjny, Kwatermistrzostwa, Informacyjno – Wywiadowczy, Łączności, Operacyjno – Szkoleniowy, Finansowy oraz Biuro Informacji i Propagandy. Ponadto istniały oddziały lokalne działające w terenie, prowadzące walkę zbrojną oraz dywersję. Od 1944 roku koordynowanie dywersją przejęło Kierownictwo Dywersji zwane „Kedywem”, którego dowództwo objął August Emil Fieldorf ps. „Nil”. Do zadań Armii Krajowej należało prowadzenie walki z okupantem za pomocą większych i mniejszych akcji zbrojnych, zaś w strategicznie korzystnym momencie doprowadzić do wywołania zbrojnego powszechnego powstania. Szacuje się, że latem roku 1944 jej liczebność wynosiła 390 tysięcy żołnierzy. Armia Krajowa została rozwiązana na skutek represji ze strony Radzieckiego okupanta w 1945 roku. Wbrew ogólnemu rozkazowi wielu działaczy podjęło dalszą walkę z komunistycznymi władzami na własną rękę lub wcielając się w szeregi innych organizacji antykomunistycznych. Ostatni komendant AK Generał Okulicki został skazany w tzw. „procesie szesnastu” i stracił życie w Moskiewskim więzieniu 24 stycznia 1946 roku. Na zakończenie chcielibyśmy przedstawić w formie ciekawostki treść przysięgi żołnierzy Armii Krajowej:

„W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej kładę swe ręce na ten Święty Krzyż, znak Męki i Zbawienia, i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił – aż do ofiary życia mego. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń Dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało. Tak mi dopomóż Bóg.”

---

Podobają Ci się nasze inicjatywy? Wesprzyj nas

Udostępnij Tweet Udostępnij Wyślij