Dołącz do nas

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Obóz Narodowo-Radykalny dla potrzeb niezbędnych podczas zgłoszeń za pośrednictwem formularza (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie „Obóz Narodowo-Radykalny” ul. WARSZAWSKA 15/--- 31-155 KRAKÓW MAŁOPOLSKIE, w celu informowania o przebiegu kampanii informacyjnych oraz realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych i innych działaniach organizacji. Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu i poprawiania swoich danych. W zakresie przetwarzania danych przez Stowarzyszenie w celu informowania o przebiegu kampanii oraz realizacji działań statutowych i innych podejmowanych przez organizację mogą Państwo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację. Udzielona zgoda może być w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

    Alternatywnie, można Pobrać Ankietę i wypełnioną przesłać na adres e-mail: rekrutacja@onr.com.pl