List otwarty do Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło

Wrocław, dnia 24.07.2017 r.

Prezes Rady Ministrów
Pani Beata Szydło

LIST OTWARTY

Szanowna Pani Premier,

w związku z napiętą sytuacją społeczno-polityczną w państwie, która w naszym przekonaniu jest wynikiem celowych i zaplanowanych działań mających swe źródło poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej domagamy się zdecydowanych działań Rządu RP zmierzających do wprowadzenia ograniczenia i docelowo prawnego zakazu finansowania organizacji pozarządowych i innych instytucji z środków będących częścią kapitału zagranicznego, w szczególności z aktywów znanego miliardera Georga Sorosa.
Protesty do jakich dochodzi w związku z wprowadzanymi reformami w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości zaczynają przybierać coraz bardziej zorganizowany charakter. Stojący na ich czele politycy tzw. „opozycji totalnej” coraz śmielej publicznie obwieszczają jaki jest rzeczywisty cel mobilizacji przeciwników rządu. W istocie nie jest nim oprotestowywanie nowych rozwiązań prawnych, co jest uprawnieniem każdego ugrupowania opozycyjnego. Ich prawdziwym celem jest doprowadzenie do siłowego obalenia legalnych polskich władz wyłonionych wolą Narodu w toku demokratycznego procesu wyborczego.
Działania polityków „opozycji totalnej” są wspomagane, a być może nawet inspirowane przez czynniki zewnętrzne. W debacie publicznej pojawiło się dotychczas już sporo publikacji odsłaniających siatkę powiązań pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w organizację protestów antyrządowych, a zagranicznymi finansistami, na czele ze znanym międzynarodowym spekulantem finansowym Georgem Sorosem. Podmioty te nie ograniczają się jedynie do organizacji zgodnych z prawem zgromadzeń publicznych, ale posunęły się nawet do publikacji szczegółowych i dobrze zaplanowanych instrukcji siłowego obalenia polskich władz powołując się na przykład ukraińskiego Majdanu, co powinno spotkać się z zainteresowaniem odpowiednich organów ścigania. Najgłośniejszym przykładem jest opublikowany w Internecie tekst pt. „Niech państwo stanie – wyłączmy rząd” autorstwa Bartosza Kramka związanego z Fundacją Otwarty Dialog.
Zarówno sposób działania jak i sieć finansowych zależności uprawdopodabniają możliwość próby realizacji w Polsce scenariusza, jaki miał miejsce kilka lat temu na Ukrainie, a jeszcze wcześniej w państwach Afryki Północnej. Skutki „arabskiej wiosny” są odczuwalne do dzisiaj i przejawiają się w poważnej destabilizacji tamtego regionu oraz wciąż trwającej krwawej wojnie w Syrii, skutkujących masową imigracją ludności muzułmańskiej do Europy Zachodniej.
Próba przeprowadzenia analogicznych działań w Polsce stanowi śmiertelnie poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i nie może zostać zignorowana przez polskie władze. Przypomnijmy, że z podobne zjawiska zaistniały na Węgrzech po objęciu władzy przez rząd Viktora Orbana. Węgierskie władze nie zawahały się przed zdecydowanymi działaniami w tej kwestii. Apelujemy o poważne potraktowanie tej sprawy.

Z wyrazami szacunku,
Aleksander Krejckant
Kierownik Główny ONR

---

Podobają Ci się nasze inicjatywy? Wesprzyj nas

Udostępnij Tweet Udostępnij Wyślij