Obchody 150-lecia Towarzystwa Gimnastycznego Sokół

Trzeciego dnia, delegacja ONR-Katowice miała okazję posłuchać prelekcji ,,Drogi do Niepodległości” prowadzonej przez Prezesa Honorowego Sokolstwa pana Zbigniewa Okorskiego oraz druha Sławomira Czech, dotyczącego początków tej organizacji na ziemiach polskich. Pierwsze gniazdo zostało utworzone 7 lutego 1867r. we Lwowie. Główną działalnością Sokołów był sport – wspólne ćwiczenia, wyjazdy i zawody, które miały integrować i podnosić sprawność fizyczną druhów. Jednakże Sokół pod oficjalnym szyldem gimnastyki prowadził wielokierunkową działalność narodową i niepodległościową. Wzbudzał uczucia patriotyczne, co miało ogromne znaczenie dla Polaków zmęczonych wieloletnią okupacją zaborców. Druhów szkolono pod kątem obrony ojczyzny, czemu miała służyć nauka musztry, czy też posługiwania się bronią białą. Szkolenia te zaowocowały w przyszłości. Błękitna Armia gen. Hallera rekrutowała większą część swoich żołnierzy z Sokolstwa m.in. z Francji czy Stanów Zjednoczonych. Należy również podkreślić duży wpływ organizacji na kulturę polską poprzez organizowanie chórów, zespołów folklorystycznych, a także wpływ na narodziny harcerstwa. Sokoli mieli ogromne zasługi dla przebiegu powstania wielkopolskiego, które wybuchło 27 grudnia 1918r. Stanowili oni ogromną część kadry dowódczej. W momencie wybuchu powstania gniazda Sokoła były najczęściej jedyną grupą zdolną do natychmiastowych działań.
Rola Sokoła w walkach toczonych w okresie powstań śląskich była ogromna, a ich członkowie należeli do najbardziej zaangażowanych działaczy polskich w okresie wszystkich trzech powstań śląskich.
Nie tylko mężczyźni byli członkami Sokoła, gdyż ich szeregi zasilały licznie kobiety, w wyniku czego powatawały także gniazda kobiece.
Drugi wykład poprowadziła pani Marta Wacowska ze stowarzyszenia Signum Polonicum, którego tematem była Polska sztuka walki szablą husarską. Przybliżona została geneza husarii, jej uzbrojenie, a także charakterystyczne obrzędy, takie jak kruszenie kopii na katafalku zmarłego husarza. Przedstawiona została także broń ćwiczebna – palcat, która była ulubioną rozrywką młodzieży szlacheckiej.
Wykłady te stanowiły niezwykłą okazję do tego by powspominać dzielnych i aktywnych ludzi, którzy działając w Sokole obrali sobie za cel nie tylko rozwój osobisty ale co najważniejsze, dążenie do Wielkiej Polski. Taki cel przyświeca także współczesnym druhom z Katowic, którym życzymy samych sukcesów w budowaniu patriotycznych postaw na Górnym Śląsku.

---

Podobają Ci się nasze inicjatywy? Wesprzyj nas

Udostępnij Tweet Udostępnij Wyślij