List Otwarty do Wojewody i petycja mieszkańców Łodzi – #muremzakowalskim

Środowiska nacjonalistyczne nie odpuszczają w Łodzi. Młodzież Wszechpolska Okręg Łódzki, Obóz Narodowo – Radykalny Brygada Łódzka oraz Ruch Narodowy Łódzkie, piszą list otwarty do prof. Zbiegniewa Rau, pełniącego funkcje Wojewody Łódzkiego.

„Łódź, dnia 21.12.2017 r.

Wojewoda Łódzki

prof. Zbigniew Rau

LIST OTWARTY

Szanowny Panie Wojewodo!

My, łódzcy narodowcy jesteśmy środowiskiem, dla którego proces dekomunizacji przestrzeni publicznej jest szczególnie ważny. Z radością oczekiwaliśmy na decyzje związane ze zmianami nazw ulic w Łodzi, które powinny być sztandarem najlepszych wartości, na których ma być budowana Polska.

Niestety, przy okazji dokonywania zmian doszło do nieporozumień, które wzbudziły konflikty. Ubolewamy nad faktem wycofania się przez Pana z upamiętnienia Kazimierza Kowalskiego, co nastąpiło po rozpętaniu nagonki przez lewicowe media oraz skrajnie lewicowych polityków. Trudna historia Łodzi, która była miejscem ścierania się różnych kultur to temat, który nie powinien być upraszczany. Stawianie znaku równości pomiędzy niemieckim antysemityzmem, który miał charakter zbrodniczy a napięciami narodowymi w przedwojennej Polsce, o których bez poprawności politycznej pisał Kazimierz Kowalski jest właśnie takim uproszczeniem. Wykluczając przywódcę Stronnictwa Narodowego z tradycji miasta przyczynia się Pan do kłamstwa kreowanego przez lewicę, która usiłuje zrobić nazistę z polskiego narodowca, który został zamordowany przez Niemców w 1942 r. Będziemy mówić o historii Kazimierza Kowalskiego, jako o przywódcy przedwojennych narodowców w Łodzi, osobie zasłużonej dla miasta, która powinna mieć swoją ulicę w Łodzi.

Za rzecz skandaliczną uważamy jednoczesne zastąpienie Kazimierza Kowalskiego postacią Leopolda Tyrmanda. Na mocy Pana decyzji ulicę w Łodzi będzie miał człowiek, który pisał propagandowe felietony dla komunistycznego pisma „Prawda Komsomolska”, co miało miejsce w okresie sowieckiej okupacji Wilna w 1940 r. Nie przemawiają do nas argumenty, według których Leopold Tyrmand ma być uznany za antykomunistę, ponieważ później był szykanowany przez cenzurę PRL – u, a ostatecznie wyjechał z Polski. Szczególne oburzenie budzi fakt, że nadanie imienia tej postaci odbywa się w ramach dekomunizacji! Taka forma realizacji ustawy dekomunizacyjnej to zwykła farsa.

Apelujemy do Pana Wojewody o zweryfikowanie swojej polityki historycznej oraz sposobu rozumienia łódzkiej tożsamości. Wykluczenie polskiego ruchu narodowego z historii Łodzi będzie zwykłym przekłamaniem. Jednocześnie apelujemy o wycofanie się z decyzji o nadaniu imienia Leopolda Tyrmanda jednej z łódzkich ulic.

Podpisano:
Młodzież Wszechpolska – Piotr Kołacki
Obóz Narodowo – Radykalny – Adrian Kaczmarkiewicz
Ruch Narodowy – Rafał Gierowski”

Również sami Łodzianie starają się wywrzeć presje, powstała internetowa petycja Tak dla ulicy Kazimierza Kowalskiego , gdzie każdy może sie podpisać.

---

Podobają Ci się nasze inicjatywy? Wesprzyj nas

Udostępnij Tweet Udostępnij Wyślij