Brygada Opolska: Pikieta przeciwko Deklaracji LGBT+

26 marca na Placu Wolności w Opolu odbyła się pikieta przeciwko deprawacji dzieci przez LGBT. Organizatorem była opolska komórka Fundacji PRO – Prawo do życia. Pojawiła się też kontrmanifestacja z tęczowymi flagami.

W przemówieniach przedstawiono zawartość „wytycznych” WHO. Zawarte tam zalecenia stoją w sprzeczności względem konstytucyjnego prawa rodziców do sposobu wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami i wyznawanymi wartościami. Sprzeciwiamy się próbie wprowadzania do treści nauczania elementów rażąco nieprzystosowanych do rozwoju psycho-społecznego dzieci i osób niepełnoletnich. Nie godzimy się na taką ingerencję w proces wychowania przez opiekunów w oświatowych placówkach publicznych.

Jako członkowie Brygady Opolskiej ONR, wyrażamy głębokie obawy dotyczące propozycji wprowadzanych treści, a także jakości nauczania w tej formie dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych na terenie województwa opolskiego. Podpisanie „Deklaracji LGBT+” będzie miało bezpośrednie konsekwencje na kształtowanie rozwoju i światopoglądu osób niepełnoletnich. Z uwagi na możliwość przyjęcia takiego zobowiązania przez władze Opola zwróciliśmy się do Opolskiego Kuratora Oświaty, na podstawie prawa o dostępie do informacji publicznej, z pytaniami, m.in.: jak Kuratorium zamierza przeciwdziałać inicjatywom środowisk LGBT w przypadku podpisania przez Prezydenta Wiśniewskiego Deklaracji LGBT?

Trudno nie odnieść wrażenia, że przeciwdziałanie przemocy, na które przede wszystkim powołano się w Deklaracji LGBT, jest wyłącznie zasłoną dla promocji zupełnie innych treści, nadmieńmy – sprzecznych z polskim prawnym modelem wychowywania najmłodszych do życia w społeczeństwie. Niepokój wzbudza również determinacja z jaką środowiska LGBT próbują wpływać na proces wychowawczy realizowany w placówkach edukacyjnych w Polsce.

 

---

Podobają Ci się nasze inicjatywy? Wesprzyj nas

Udostępnij Tweet Udostępnij Wyślij