Brygada Górnośląska: 100. rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego

Dnia 2.05.2021 r. w 100. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego działacze Brygady Górnośląskiej spotkali się pod Pomnikiem Powstańców Śląskich w samym centrum Katowic, aby oddać cześć Bohaterom, którzy walczyli o polski Górny Śląsk.

Aktywiści Oddziału Katowice oraz Bielsko-Biała złożyli wieniec, zapalili znicze. Na koniec wysłuchaliśmy krótkiego przemówienia dotyczącego tematyki walk na śląskiej ziemi.

Wzmianka historyczna:

III powstanie Śląskie wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921 r. Pierwszą przyczyną było przegranie plebiscytu, a drugą – zjednoczenie ludności Śląskiej z niepodległą Polską. Wybuch III Powstania Śląskiego poprzedziła akcja „Mosty” grupa destrukcyjna „Wawalberga” pod dowództwem Tadeusza Puszczyńskiego zniszczyła część mostów na Odrze. Dzięki udanej akcji udało się uniknąć większych strat po stronie Polskiej. Polskimi powstańcami dowodził Maciej Mieleżyński, równocześnie Wojciech Korfanty ogłosił się dyktatorem III Powstania Śląskiego. W ciągu tygodnia powstańcom udało się opanować cały teren plebiscytowy. Niemcy rozpoczęli mobilizację sił samoobrony w rejonie Raciborza. Największą bitwą pierwszej fazy powstania były walki o Kędzierzyn oraz o pobliski port na Odrze, tzw. Przystań Kozielską. 10 maja 1921 roku Korfanty ogłosił zawieszenie broni. Tymczasem Niemcy – po początkowym szoku rozpoczęli mobilizację swych jednostek w rejonie Krapkowic i Kluczborka. Generał Karl Hoefer wydał rozkaz natarcia w kierunku Góry św. Anny. Ofensywa ruszyła w nocy z 20 na 21 maja 1921 roku. Po zaciętych walkach Niemcy zajęli wzgórze, będące dogodnym terenem do rozwinięcia natarcia w kierunku rejonu przemysłowego. Choć powstańcy prowadzili kontrofensywę, nie udało im się ponownie zdobyć Góry św. Anny. W maju i czerwcu toczyły się walki o Kędzierzyn i Koźle, które ucichły po zawieszeniu broni 12 czerwca 1921 roku. Powstańcom udało się utrzymać ten strategiczny rejon. Dopiero zawieszenie broni ustabilizowało sytuację na froncie. Decyzja Korfantego była słuszna; zdawał sobie sprawę, że niemiecka przewaga może odwrócić sytuację powstańców na ich niekorzyść. 25 czerwca 1921 roku podpisano rozejm w Błotnicy Strzeleckiej.

Źródło: https://www.historiaposzukaj.pl/

 

---

Podobają Ci się nasze inicjatywy? Wesprzyj nas

Udostępnij Tweet Udostępnij Wyślij