Brygada Górnośląska: Zbiórka podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą STOP LGBT

Stop agresji LGBT

„W ostatnich latach można zaobserwować nasilone działania środowisk LGBT zagrażające rodzinie oraz ludzkiemu życiu. Inspirowane są one również przez osoby z zewnątrz, także ze strony Unii Europejskiej. Pod pretekstem nowoczesności i postępu próbuje się zburzyć społeczny ład i wprowadzić zasady dyskryminujące m.in. chrześcijan. Za hasłami mówiącymi o radości z życia i jego celebracji stoi w rzeczywistości atak na życie i podstawowe ludzkie wartości. Ideologia LGBT, czyli mówiąc wprost, homopropaganda staje się coraz bardziej natarczywa dla obywateli i zamierza siłą narzucać innym swój światopogląd poprzez ustawodawstwo w naszym kraju. Już teraz mamy do czynienia z próbą wprowadzenia prawa mającego na celu umożliwienie zabijania nienarodzonych dzieci bez żadnych ograniczeń, licznymi profanacjami, czy atakami na kościoły. Również Unia Europejska próbuje działać tak, aby powiązać dostęp do unijnych środków z obowiązywaniem w poszczególnych krajach praw stojących w zgodzie z homoideologią. Niestety, ale także rządzący naszym krajem, rzekomo broniący praw człowieka oraz praw rodziny poddają się temu reżimowi. Bez wyraźnego społecznego sprzeciwu homopropaganda przenikać będzie do kolejnych dziedzin naszego życia – czas na wyraźne powiedzenie: STOP agresji LGBT!”

Aktywiści LGBT dążą do realizacji swoich postulatów m.in. poprzez radykalne wystąpienia w przestrzeni publicznej. Są one zawsze źródłem niepokojów społecznych.

W ich trakcie dochodzi m.in. do: ekscesów o charakterze ekshibicjonistycznym, profanacji, prowokacji, lżenia symboli katolickich, duchowieństwa i świeckich wiernych. Ośmiesza się godło, flagę i inne symbole narodowe. Walczy z Kościołem i normalnością. Ważnym elementem pracy homodziałaczy jest rekrutacja dzieci i młodzieży do politycznego ruchu LGBT.

Konstytucja RP w art. 18 stanowi: Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt #StopLGBT hamuje propagandę homoseksualną w przestrzeni publicznej. Realizuje konstytucyjną zasadę ochrony rodziny w ustawie “Prawo o zgromadzeniach”, precyzuje przepisy dotyczące profanacji, wzmacnia ochronę godła i barw narodowych, stanowi tamę dla żądań homomałżeństw i homoadopcji.

Strona https://www.zycierodzina.pl/stop-lgbt/

Nasza akcja jest zdecydowanie zgodna z ideą, która kieruje się nasza Organizacja. Dziękujemy wszystkim prawym ludziom, którzy podpisali listę, za projektem ustawy, która daje nam szansę na normalność w życiu publicznym.

---

Podobają Ci się nasze inicjatywy? Wesprzyj nas

Udostępnij Tweet Udostępnij Wyślij