Oświadczenie ws. ataku Rosji na Ukrainę

Jako zarząd Obozu Narodowo-Radykalnego przedstawiamy nasze stanowisko w sprawie rosyjskiej napaści na Ukrainę.

Jako polscy nacjonaliści uznajemy w polityce paradygmat polskiego interesu narodowego, dlatego krytycznie podchodzimy zarówno do odradzającego się imperializmu rosyjskiego, jak również imperializmu atlantyckiego. Wyrażamy przekonanie, że wszystkie narody Międzymorza mają prawo do życia w swoich suwerennych państwach, a nie zasługują na to, żeby być traktowane przez wielkie mocarstwa w sposób przedmiotowy, pełniąc rolę pionków na geopolitycznej szachownicy. 

Stanowczo sprzeciwiamy się wciąganiu Polski w toczącą się wojnę. Wyrażamy ubolewanie nad tym, że USA przekazuje Izraelowi znacznie większe wsparcie, niż Polsce i krajom bałtyckim, które z racji położenia są realnie zagrożone agresywną polityką Rosji.  Jednocześnie mamy na uwadze przykład Ukrainy, która w 1994 roku  ratyfikując memorandum budapesztańskie, w zamian za gwarancje nienaruszalności granic udzielone przez USA, Rosję i Wielką Brytanię, zrezygnowała z arsenału jądrowego.

Dzisiejszy dzień pokazuje nam wyraźnie, że o bezpieczeństwie i nienaruszalności granic nie decydują traktaty międzynarodowe, tylko przede wszystkim siła militarna. Dlatego z powodu troski o bezpieczeństwo i suwerenność Polski postulujemy znaczne wzmocnienie potencjału militarnego Rzeczypospolitej, m.in. poprzez zwiększenie stanu kadrowego jednostek bojowych, zainicjowanie obowiązkowych we wszystkich szkołach ponadpodstawowych, prowadzonych przez żołnierzy w stanie spoczynku, zajęć z przysposobienia wojskowego obejmujących szkolenie w obsłudze broni palnej, zwiększenie ilości nowoczesnego sprzętu wojskowego przystosowanego do zadań związanych z ewentualną obroną terytorium Polski, oraz bardziej rygorystyczne działania wobec środowisk, które od kilku miesięcy próbują destabilizować i podpalać naszą północno-wschodnią granicę.

Wyrażamy obawę, że wśród przemycanych na granicę z Polską imigrantów z Iraku i Afganistanu mogą znajdować się także służący w rosyjskich siłach zbrojnych Czeczeni, którzy mogą wykonywać na terenie naszego kraju zadania dywersyjne i udając zwykłych kryminalistów, prowadzić do destabilizacji i innych przejawów wojny hybrydowej. Sądzimy, że nasze położenie geopolityczne  skłania do głębszych refleksji na stworzeniem polskiego programu atomowego, ponieważ posiadanie broni jądrowej jest jednym z najbardziej skutecznych czynników odstraszających potencjalnych agresorów.

Wojna rosyjsko-ukraińska uwidacznia nam także ogromną słabość Unii Europejskiej. Pomimo pustych frazesów o europejskiej solidarności, Niemcy i inne kraje Europy Zachodniej nadal prowadzą interesy z putinowską Rosją, całkowicie lekceważąc przy tym stanowisko Polski. Wyrażamy przekonanie, że erozja kulturowa i polityczna demoliberalnego Zachodu jest w istocie jednym z czynników, które dodają Rosji odwagi do prowadzenia coraz bardziej ofensywnej polityki.

Naszą troskę kierujemy w tych trudnych dniach wobec Polaków mieszkających na Ukrainie. Oczekujemy, że zostaną oni w trybie pilnym repatriowani. Wyrażamy gotowość wzięcia udziału w organizowaniu pomocy materialnej i lokalowej, oraz pomocy w znalezieniu pracy dla naszych rodaków. Uważamy, że pozostawienie ich teraz na łaskę i niełaskę Rosjan byłoby hańbą. Przypominamy także o gotowości naszych działaczy i sympatyków do wsparcia ochrony naszych wschodnich granic, chęci pomocy w powstrzymywaniu przemytu nielegalnych imigrantów i ochrony Ojczyzny przed ewentualnymi dywersantami.

Apelujemy także o ograniczenie sporów dzielących polskie społeczeństwo i budowę atmosfery narodowego solidaryzmu wobec zewnętrznego zagrożenia. 

---

Podobają Ci się nasze inicjatywy? Wesprzyj nas

Udostępnij Tweet Udostępnij Wyślij